بازی لیگ زمان نتیجه تیم میزبان X تیم میهمان
فوتبال flag 90 ' 0 - 1 Mbarara City
0.00
0.00
Kyetume
0.00
فوتبال flag 6 ' 0 - 0 السد دوحه
3.15
3.50
ال شهانیه
2.35
فوتبال flag ' 0 - 0 Munster
0.00
0.00
اوترخت ب
0.00
فوتبال flag 15 ' 0 - 0 ماینز
2.00
3.60
دارمشتات
4.00
فوتبال flag 84 ' 0 - 0 Ura SC
5.80
1.30
Busoga
11.00
تنیس flag ' 0 - 0 Bodmer A.
0.00
Trinker J.
0.00
تنیس flag ' 1 - 0 Nadal R.
2.30
Tsitsipas S.
1.65
برگه فرم
نوع فرم : تکی

  • مبلغ کل: 0 تومان
    ضریب کل:  0.00
    مبلغ جایزه:   0 تومان
عضویت